Угода про конфіденційність

 • 1. Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України – використання Користувачем Сервісу orakul.com (надалі – «Сервіс») компанії Arviti Consultants Limited, поштова адреса: 17 Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cyprus, e-mail orakul_service@ukr.net (надалі – "Володілець") свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
 • 2. Під час користування Користувачем Сервісом, останній надає право володільцю Сервісу (надалі – «Володілець») на здійснення збору та обробки даних Користувача, а саме:
  • 2.1. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісу, так і у процесі користування Сервісом;
  • 2.2. файлів cookie;
  • 2.3. ір-адрес;
  • 2.4. параметрів та налаштувань інтернет-браузерів.
 • 3. Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет- користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісу. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісу, а також три наступних роки після цього.
 • 4. Володілець здійснює збір та обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг Сервісу (надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, уточнення запиту Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісу).
 • Користувач може відкликати дозвіл на збір та обробку своїх персональних даних шляхом відмови від підписки.

 • 5. Володілець здійснює збір та обробку знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, в тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача; для проведення статистичних досліджень; показу будь яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих. У будь-якому разі, збір та обробка знеособлених даних Користувачів виконується Володільцем із дотриманням принципу pseudonymisation, тобто такою обробкою даних Користувачів, яка не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача. Користувач погоджується з тим, що Володілець має право передавати третім особам будь- які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача, зокрема, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системам показу реклами, в тому числі Google Adsense. Користувач може відкликати дозвіл на збір та обробку своїх знеособлених даних (у т.ч. їх збереження) Володільцем шляхом:
  — щодо файлів cookie та параметрів та налаштувань інтернет-браузерів – в залежності від браузеру, що використовується Користувачем, детальніше за наступними посиланнями Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera;
 • 6. Володілець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою.
 • 7. Під час користування Користувачем Сервісом, на інтернет-сторінках Сервісу можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені у пунктах 2.1, 2.2 та 2.3 даної Угоди, хоча при цьому Володілець жодним чином не передає таким третім особам дані Користувача, що оброблюються Володільцем. Згода Користувача із цією угодою означає, що Користувач надає згоду на отримання такими третіми особами даних, зазначених у пунктах 2.1, 2.2 та 2.3 даної Угоди та надає цим третім особам права щодо зберігання та обробки даних інтернет-користувачів зазначених у пунктах 2.1, 2.2 та 2.3 даної Угоди з метою використання знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, у тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача, інших маркетингових цілях; для проведення статистичних досліджень; показу будь яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
  • 7.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісу (наприклад, лічильник Google Analytics тощо);
  • 7.2. соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
  • 7.3. системи банеропоказів (наприклад, Google AdWords, AdRiver тощо);
  • 7.4. інші ресурси.
 • 8. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
 • 9. Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісу. Володілець вживає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.
 • 10. У випадку порушення Володільцем умов цього Договору Користувач має право звернутись із відповідною скаргою до контролюючих,а/або правоохоронних та/або судових органів.